Kurumsal Giriş Bireysel Giriş
globe

Türkiye

Tüm Türkiyede

clock

7 gün 24 saat

Hizmetinizdeyiz

Pert Araç Ara Farkları

1. Pert Araç Nedir?

Bir kaza sonucunda aracın %50 ve daha fazlasının hasar görmesi ile aracın onarımının ekonomik olmaması durumunda pert yani ağır hasar işlemi tesis edilir. Onarımı mümkün olmayan araç ise doğrudan tam hasarlı yani hurda durumuna düşer.

Aracın onarımının ekonomik olup olmadığına sigorta eksperleri karar verir. Onarımı ekonomik bulunmayan ve pert işlemi tesis edilecek araç için sigorta kurumu tarafından ihale ile satış gerçekleşir. Aracın hasarlı haline sovtaj denir. Sovtaj ücretine ilave olarak sigorta kurumu sigorta eksperi tarafından belirlenen rayiç değere denk gelecek ölçüde tazminat ödemesi yapar. 


2. Sovtaj için alıncı bulunamazsa araç ne olur?

Öncelikle aracı sigorta kurumunun alması gerekir. Şayet sigortalının rızası varsa aracı sigortalıya da terk edebilir. Bu durumda kesinlikle rıza gerekmekte sigorta kurumu sigortalının rızasını almadan aracın hasarlı halini sigortalıya terk etmesi yasal değildir.

3. Pert Araç Ara Farkı Nedir?

Öncelikle sigorta kurumları sigortalıların ya da rizikodan zarar gören kişilerin gerçek zararını gidermekle mükelleftir. Bu anlamda onarımı uygun olmayan araç için o aracın gerçek piyasa değeri ne ise sigorta kurumunun bunu tazmini gerekir. Aracın rayiç değerinin piyasa şartlarına göre düşük belirlenmesi halinde sigortalı zarar edecektir. Aracın gerçek zararı ile sigorta kurumu tarafından ödenen tazminat arasındaki fark gerekli koşulların sağlanması ile tazmin edilebilir.