Kurumsal Giriş Bireysel Giriş
globe

Türkiye

Tüm Türkiyede

clock

7 gün 24 saat

Hizmetinizdeyiz

Hasar Ara Fark Ödemesi

Hasar Onarım İçin Eksik Ödenen Tazminat

Sigorta kurumları tarafından atanan eksperler zararı bazen eksik olarak tespit etmekte, yada sigorta kurumları doğru tespit edilmiş hasar onarım bedellerini kendi iç işleyişlerine göre eksik olarak tazmin etmektedirler. 

Böyle durumda sigortalı aracında oluşan zararı kendi imkanları ile gidermekte yada esik olarak gidermeye çalışmaktadır. Böyle durumda aradaki farkı yine dava yolu ile yada tahkim yolu ile tazmin etmek gerekmektedir.

Ayrıca hasara uğrayan parçanın eşdeğer parça ile değiştirilmesi, eşdeğer parçanın mevcut olmaması halinde ise yenisi (orijinali) ile değiştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, uygulamada özellikle Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların “eşdeğer” veya “orijinal” parça yerine, mevzuata aykırı olarak aynı kalitede olmayan veya “yan sanayi” olarak tabir edilen parçalarla değiştirilebildiği görülmektedir. Bu durumda sigorta şirketinden “hasar farkı bedeli” talep edilebileceği gibi “uygun parçanın takılması” da talep edilebilir.